2018-11-17T08:51:10+00:00

沖繩 自由行 五天四夜 簡單規劃簡單GO

規劃了半年終於出發了,最近看到很有意思的一句話 能阻止出發的只有自己。 努力的準備。不要準備。無論如何,背包上間的那一刻才真正開始體會一切吧。 ------------------------------------------------------------- 這次出發的地點是沖繩,而日期是在七月底 [...]

By |13 11 月, 2019|Categories: 冒險嚕|Tags: , , , , , , , , , , |0 Comments
Go to Top